Doorgaan naar hoofdcontent

Heu Jude

Léét dyn “syldòrren” màr éapen èn ticht góan, héu Jude, begòn!

In de uitgaanskrant van Friesland Uit van 26 oktober t/m 1 november
Uitgave Leeuwarder Courant worden lezers in het kader van de vertaal wedstrijd Fryske Music Night, uitgenodigd het nummer Hey Jude van The Beatles te vertalen in het Fries of een van de Friese dialecten.

Hier is de première van mijn vrije vertaling van Hey Jude in het Hylpers

Héu Jude

Héu Jude, hèlp’t nàet nèi de knòppen
Nim ‘n gallig fèrsjen, màr soeng ’t às ‘n lyster
Onthàeelt’t en sluutt yèr yn dyn hèat
Dèn kèst de wraald bètter óen.

Héu Jude, wèas nàet bàng
Du bist yn’ne wòale lèit
òm yer gelòkkich te mèitjen
As't foar yèr éapen stéast
Kès't nàet méar stikken.

As’t de pyne féalst, héu Jude
Kàp dèrmei
Nim de gewòanste dyngen dèn
nàet by 't fekéade éént
’t ies ’n màllóat dy’t tynkt.
dòt’r t’lèste nys ies
màr de wrááld jitte káálder mèkket.

Héu Jude mèikje my lòs
Dú hèst yèr foenden
kòmòp en hèlje yèr
Tynk d’eròm léét yèr yn dyn hèat
Dèn kès't de wrááld bètter oen.

Léét dyn “syldòrren” màr éapen èn ticht góan, héu Jude, begòn!
Dú wòatest òm mei yèr nèi de styren te swéafen
Dú àllònich yn-dy wèst’t héu Jude, dwòan’t
Dù hèst dyn gròate Lèafde fòar ‘t grypen.

Héu Jude hèlp’t náet nèi de knòppen
Nim ‘n gàllig fèrsjen, màr sóeng ’t às ‘n lyster
Ontháelt’t èn slúút yèr yn dyn hèat
Dèn kèst de wrááld bètter óen.

® http://Hylper Wòdden.blogspot.com
Fry oersòtten nei de Lennon/McCartney song Hey Jude van The Beatles tròch Anske Smit.


Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …