Doorgaan naar hoofdcontent

Runnersblock

Vrijdagmorgen een stukje hardlopen langs de rondweg. ca 11 km. Geinspireerd geraakt door mijn bezoek aan het Symposium Natuur en Cultuur, Gaat dat samen? op donderdag 1 februari j.l. in het congrescentrum It Aljemint van de Fryske Academie te Luwadden, valt mij hardlopend, het volgende op:

De boerderij Haubois (midden achttiende eeeuw) als cultuurthistorische oase in de nieuwbouwijk Pasfeer. Het rietveldje links, aan een oude opvaart van de Sneker Oudvaart is een ecologische stapsteen tussen de nieuwbouwwoningen, de rondweg naar het achterliggende agrarische cultuurland van de vml boerderij boederij Old Burger Weeshuis

Bij het passeren van het Houwkesloot aquaduct links van mij, weer een stukje cultuurhistorie in beeld: een relict van een oude huisstee. De erfbeplanting van de oude boerderij, als landschappelijk element staat er nog!


Ter hoogte van het achtergedeelte Lankhorst-touwfabrieken-terrein is momenteel een runnersblock voor het hardloopgilde ontstaan! Pas op foar Drekpoaten! Niet-op-de-Nykes-Utglyde!


De laatste abeelen langs de rondweg zijn deze week gerooid ten behoeve van de aanleg van de nieuwe rondweg. Ooit in de jaren zeventig heeft mijn geachte collega landschapsarchitect Wim Boetze het ontwerp van deze beplanting van de rondweg Sneek, in opdracht van Rijkswaterstaat, gemaakt en laten uitvoeren.

Bij het Antonius Ziekehuis is een een vijver aangelegd op de plek waar tot-voor-kort een elzenhakhout bosje stond. Ik snap er niks van.... waarom een vijver?? vijvers genoeg, maar elzenhakhoutbosjes zijn schaars in het landschap in-en-rond Snits!

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

For a Limbo Dancer