Doorgaan naar hoofdcontent

Kennis scan

Vandaag het belangrijkste.....een ontbijtje voor Peter 27 februari 1976
Mijn collega, Jan M. ecoloog en binnen ons team een z.g. kennisdrager van Natuur en Landschap, krijgt via de mail bericht van W, dat er binnenkort bij zijn collega's en in ons team kennisscans ecologie worden uitgevoerd. In de format van een soort van meetlat. Het bleek, dat het beoogde format het afgelopen half jaar nog sneller dan de barometerstand veranderde. De produktie tijd was er een van hollen of stilstaan.

De directie heeft een "goeroe" aangewezen uit een lijst met namen van bekende nederlandse ecologen. Die goeroe moet samen de experts (dat zijn de kennisdragers) de meetlat kwalitatief bespreken met zijn collega's. Zijn dit alle items? Zijn we wat vergeten met het oog op de markt, toekomst? Zijn sommige zaken helemaal niet van belang? etc.etc. Hierbij kan ook een 'dwarskijker' aanwezig zijn. In ons geval is dat de landelijk accountmanager, die natuur/ecologie in zijn portefeuille heeft.

Jan reageert op dit curieuze voorstel via de mail. Ik kreeg als een mogelijk te scannen collega alvast een cc-tje:

Hallo W,

Dit alles nog eens lezend op vrijdag namiddag heb nog een mooi nummer op een heel mooi album van Van Morrison voor je:
Het Album - No guru, no method, no teacher. Het nummer: In the garden -..........................And I turned to you and I said> No Guru, no method, no teacher> Just you and I and nature (.........)

Tja en bij het hollen of stilstaan, dacht ik aan de woorden uit Prediker 1 : 18 : "Want in veel wijsheid is veel verdriet; en wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart".
Is er een analogie met het kennismanagement en de kennis scan? - "Wie kennis scant, scant smart"?
En als het om kennis over natuurbeheer en ecologie gaat hecht ik erg veel waarde aan de ideeën en inzichten van Evert Jan Lammerts, ecoloog bij het Staatsbosbeheer. Ook vaak aan de kennis en kunde van de plaatselijke terreinbeheerders. Zo was ik vanmorgen op stap met boswachter Wouter de Vlieger in het Drents Friese Wold. Altijd bijzonder leerzaam en ook heel leuk!

Groetnis en oan't sjen, Jan M.Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Voetbalfeestje op Herfstavond

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's en waarden zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel