Doorgaan naar hoofdcontent

Symposium Particulier Natuurbeheer

Vandaag het Symposium "Particulier Natuurbeheer" van de Provinsje Fryslân bezocht. Henk Feitsma, ex omrop Fryslan, maar nu een operend vanuit zijn eigen communicatieburo, vervulde, namens de Provinsje, de rol van dagvoorzitter. Ik kreeg later van Henk, nog even fijntjes tussen neus en lippen, te horen, dat ik onlangs zijn format van een nieuwsbrief had gejat! "Beter goed gejat, dan slecht gemaakt" zullen we maar zeggen! Gedeputeerde mevrouw Anita Andriessen opende het Symposium. Zij hield een inleiding over de realisatie van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het door haar gevoerde beleid. Anita reageerde ook op de uitspraken van Fryske Gea voorzitter Henk Hornstra voor omrop Fryslan van zaterdag j.l. Hornstra hekelde op de radio het particulier natuurbeheer o.a. de ontstane versnippering van eigendom en beheer van natuurterreinen. Het onstaan van particuliere enclaves tussen eigendommen van natuurbeschermingsorganisaties waaronder zijn Fryske Gea, was hem een doorn in het oog.
"Het gaat mij om de natuurdoelen en niet om de grond" reageerde Anita. Zij gaf vervolgens het stokje door aan een drietal inleiders. De heer J.J. Helder namens het particuliere grondbezit, Yolt IJzerman: "Samenwerken kost tijd "!! namens het Staatsbosbeheer. Beide kwamen met een voor de hand liggende degelijke inleiding. Niks nieuws! De derde inleider Gerard Jippes van de Stichting Natuur en Landelijk Gebied had een verhaal over een proefproject in het landinrichtingsproject Koningsdiep. De uitkomsten hiervan waren ook niet echt spectaculair.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de uitkomst(en) van dit - overigens goed bezochte en ontzettend gezellige symposium - veel weg hebben van "oude wijn in nieuwe zakken" Langzamerhand vindt er toch een verschuiving plaats in eigendom, beheer en onderhoud van natuurgebieden. Particulieren (boeren, landgoedeigenaren) gaan zich er steeds meer mee bezig houden. Voor hun zijn de (subsidie) mogelijkheden verruimd. De grote toekomstige regisseur is de Provinsje Fryslan. Vroeger was dat het Mninisterie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselvoorziening.
In familietermen kun je zeggen, dat het Staatsbosbeheer graag het neefje wil zijn van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, terwijl It Fryske Gea zich momenteel een beetje de stiefzoon van de Provinsje Fryslan voelt.

A la Gert-Jan Droge onderstaand een paar beelden, vandaag gemaakt in het Witte Huis te Olterterp


The One and Only Gedeputeerde Anita Andriessen. (PvdA)
Op de achtergrond houdt Jhr Tjalling van Eijsinga een oogje in het zeil!
Tjalling: "Ik ben van het CDA, maar steunt Anita"
Eminent grise Pe Miedema. De voorzitter van het Nationaal Park Alde Feanen.
Ultsje Hosper, Directeur van It Fryske Gea in gesprek met Wiepke Schukken de huidige voorzitter en Cees Minnema, ex voorzitter van het Landinrichtingsproject Doniawerstal. Ultsje vertelde, dat hij zeer goede herinneringen aan de Sneker Herberg van Jikke Ozinga.
"Ik heb daar ooit een inleiding gehouden voor de Bond van Friese Binnenvissers"
V.l.n.r lunchen Auke Boersma (SBB) Johannes van Sinderen (Ecolana) en Piet Op 't Hof
(Dienst Landelijk Gebied) en Rentmeester Coen Vellinga.

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.