maandag 29 januari 2007

Oud-Zuid op een zondag in janauri


Het Ostadetheater is een proeflokaal voor nieuw theatertalent. De nadruk in de programmering ligt op nieuwe veelbelovende groepen en op jeugdtheater. De toeschouwers zijn van alle leeftijden maar hebben een ding gemeen: ze houden van avontuurlijk theater.
Gistermiddag nogmaals de voorstelling de drie zusters bezocht. Ja.... natuurlijk in het kleine knusse Ostadetheater haast onvindbaar tussen de vele hoge eenvormige etagewoningen in Amsterdam (de Pijp) Oud-Zuid.
"Hadden we maar zo'n theatertje in Sneek, elk stadsdeel heeft er hier minstens een paar van" denk ik bij mezelf, terwijl ik even een plaatje maak van de voorgevel.
Het kwartje over de inhoud van de voorstelling moet vandaag vallen! Zegt natuurlijk alles over mij.......
In het stuk vertellen drie zusters en twee broers hun jeugdherinneringen en familieverhalen. Verlangens en dromen uit heden en verleden komen aan bod. Regisseur Chaib Massaoudi legt de worsteling bloot die het individu heeft met de keuze tussenblijven en weggaan. Hij liet zich inspireren door het beroemde toneelstuk De Drie Zusters van Anton Tsjechov, waarin de zussen hier eveneens mee worstelen.
De totstandkoming van De Drie Zusters is bijzonder. In het voorjaar 2006 zijn de acteurs geselecteerd en hebben een serie workshops in fysiek theater en improvisatie gevolgd. Via improvisatie is gezocht naar persoonlijke herinneringen, ambities en dromen. Deze zijn in de voorstelling verwerkt. Dit levert een palet op aan beeldende verhalen over het eten van fruit, spelen, jeugdliefdes, familiefeesten, afscheid nemen van een familielid, de worstelingen en toekomstdromen.
In deze fragmentarische voorstelling met veel stiltes veranderen de stemmingen en sferen ongrijpbaar. Er wordt Nederlands gesproken, afgewisseld met woorden en dialogen in het Berbers (Tamazight). Soms wordt het vertaald wanneer de beelden niet voor zichzelf spreken.
Geweldige voorstelling. Ontroerend ook!
Boumadian Jaghi, Jamila Markai,Nadia Ezzeroili, Najim El Allati en Saïda Riffi van harte gefeliciteerd met jullie prachtig gemaakte en gespeelde voorstelling. Dat meen ik echt!

zondag 28 januari 2007

Carnaval in Harlingen

Zaterdagavond-half negen-Trebol-Harlingen-met collega's en vrienden.
De Sjonnies in concert. Nederlandse (plat)telands Pop - Carnaval Avant la Lettre.
'n Onvergetelijke avond en oorverdovend gezellig!!

woensdag 24 januari 2007

Mcdonalds

Ik werk mee met aan het personeelsblaadje van de Regio directie Dienst Landelijk Gebied.
Vandaag ben ik voor dat doel - voor de kat zijn viool - naar Groningen afgereisd. Bij aankomst blijkt, dat een substantieel deel van de redaktie vandaag zo-maar-eens-wat-anders ging doen! Als gevolg hiervan aanvaard ik onverwijld de terugreis en zit ik deze morgen zo rond de klok van 10 al bij de Mek, gesitueerd aan het parkeerterrein van de voormalige Ikea-vestiging. Ik ontdek als snel, dat de multicolor-placemat waarop ik mijn bestelde koffie en brownie geserveerd krijg, is gedrukt op 100% gerecycled papier. Op het rechthoekige LCD scherm - voor mijn neus - worden nonstop filmpjes gedraaid, waarin onophoudelijke gekleurde amorfe tekstvlakjes in het gekleurde beeld worden gevoegd. Ik lees op het scherm: "Weet je wat het bekendste woord op de wereld is?" Antwoord: Okay. Tweede woord? Antwoord: Coca-Cola.
Okay, je begrijpt natuurlijk onmiddellijk. Zo'n bezoekje bij de Mek is natuurlijk niet vrijblijvend. Als je wilt of niet, je wordt onwillekeurig bedolven onder allerlei geraffineerde commerciele prikkels. Ik drink ik mijn koffie. Eet mijn brownie. Ik zie om me heen en constateer, dat de ontbijtservice bij de mek een eclatant succes is! Ik bestel het niet! Gewoon weerstaan die handel! Zie je wel: "De Mcprikkels blijven niet als een parasiet aan mijn kleven!" Ik kijk naar buiten en sla me in gedachten op mijn borst. Ik geef me zelf een compliment voor de geboden weestand "Gelukkig sta ik nog met beide benen op de grond". Ik hoor, ik voel, ik ruik en ik ben blij, want ik zie door het raam naar buiten: "Het sneeuwt, terwijl de Zon schijnt"
.............Toch maar even een snel naar Bandenservice Veenstra op de Hemdijk om een stel winterbanden te monteren!!


Bij Theater de Oosterpoort kom ik haar tegen.........met een noodgang de ticketline bellen!

maandag 22 januari 2007

Piet Paaltjens


De Vrouwenpoortsbrug in Luwadden is een voor mij vaak een terugkerend-tussen-de-middag-pauze-passeer-punt. Naast de brug, in de direkte belevingssfeer van de spykerwinkel van Auke Rauwerda, staat het standbeeld van Piet Paaltjens. Zij echte naam is Francois Haverschmidt. In zijn bio lees ik het volgende: Hij werd geboren in Leeuwarden, als zoon van Nicolaas Theodorus Haverschmidt, apotheker en wijnhandelaar aan de Voorstreek nr.80, en Geeske Bekius. In 1859 werd Haverschmidt predikant in Foudgum en Raard. Eind 1862 werd hij aangesteld in Den Helder, hier trouwde hij in 1863 met Jacoba Johanna Maria Osti. In 1864 aanvaardde Haverschmidt een benoeming als predikant in Schiedam, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven en waarmee hij een bizondere band zou krijgen. Naarmate hij ouder werd, werd hij steeds meer geplaagd door zijn melancholieke aard en zijn depressies. Het onverwachte en plotselinge overlijden van zijn vrouw in 1891 betekent ook voor hem het begin van zijn einde. Zijn laatste jaren waren zeer moeilijk en hij heeft-bijna 60 jaar oud-op 19 januari 1894 zelf zijn leven beeindigd.

Met een glimlach voorbijgaand aan zijn borstbeeld, citeer ik
het zijn volgende gedicht:


Dat heertje met zijn witte das

Dat heertje met zijn witte das
Was eertijds een minnezanger;
Doch sinds het die witte das aanheeft,
Minnedicht het niet langer.

Nu preekt het en doet huisbezoek,
En voor de variatie,
Houdt het 's winters met, driemaal in de week,
Lidmatencatchechisatie.

Ik bezweer u, mijn allerliefste vriendin!
De draak hier niet mee te steken;
Er zit wezenlijk zo iets aandoenlijks in,
Dat een hart er wel van mocht breken.

zondag 21 januari 2007

Sneek-Marathon N.K. 1978

"Mijn nederlands marathonrecord in Sneek, waar ik in 1978 met 2.14.02 ook nederlands kampioen werd, beschouw ik als een hoogtepunt" aldus Roelof Veld (62) in het blad Runner's World van februari 2007. Roelof Veld was een toploper op olympisch nivo, van voor de generatie Gerard Nijboer!
Wat ik me nog vaag herinner is, dat de althletiek vereniging Horror een stevige vinger in de pap had, bij de organisatie deze N.K.Marathon. De kleedgelegenheid was in de C. Kanhal in de Noorderhoek. De toenmalige sportarts van de KNAU heeft destijds het parcours met de (kop)lopers meegefiets op een door mij uitgeleende zwarte heren Raleigh-rijwiel. Mijn persoonlijke bijdrage deze wedstrijd! Ik heb de wedstrijddatum nagezocht: 10 juni 1978. Van de start en de finish weet ik niks meer. Ik zie nog wel beelden van lopers voor me, ook van de wedstrijd zelf herinner ik mij niet veel. Ik denk, dat bij veel av horror leden/vrijwilligers dit NK nog wel in het geheugen zit. Het zal wel opgeschreven zijn!? Misschien iets voor herpublicatie in het clubblad "De Start"??
Een wedstrijd NK Marathon in 1978 in Sneek met daarbij als resultaat een nederlands-marathon-record van 2:14:02 is eigenlijk best wel een bijzondere gebeurtenis geweest. Moeten we misschien wel in de (sport) canon van Sneek opnemen!

vrijdag 19 januari 2007

Na de storm

Vanmorgen, samen met R. een gesprek gehad met L. over een erf-grens-kwestie. Er was sprake van verschil in beeldvorming en werkelijkheid tussen hem, de buurman-met-het-blauwe-bloed en de instantie(s). Ik ben erachter gekomen, dat er naast een virtuele (die wereld die ik al ken via het world-wide-web!)een juridische werkelijkheid is en eentje, die je, met je eigen ogen kunt zien. De analoge werkelijkheid, zal ik maar zeggen! Als de overheid alleen genoegen neemt met de juridische werkelijkheid, dan sta je als burger met je eigen beeldvorming mooi met de mond vol tanden! Dan wordt het: "jammer maar helaas" Letterlijk en figuurlijk zijn de piket-paaltjes gezet en wordt het inschakeling -door de burger - van de rechtsbijstandverzekering o.i.d. om de rechtsprocedure met een advocaat te vervolgen! Misschien zijn er nog wel meer mogelijkheden?.........

Een kijkje vanmiddag in het veld - na de storm van gisteren - levert natte landerijen op! Het water in de boezem en in de polders daalt vrij snel en zit tegen het middaguur alweer op het normale peil, denk ik. Als er nog veel water op het land ligt kun je nu goed zien, dat de greppels verstopt zitten. Deze plas-dras situatie is zeer aaantrekkelijk voor onze gevleugelde vrienden, zoals de wilde eenden, de ganzen en de smienten! Boeren haasten zich om de kopakkerbuisjes door te steken, zoadat het overtollige water uit de greppels zo snel mogelijk wordt afgevoerd.


Omgeving Follega.
Wilde Ganzen, omgeving Oldeboorn


Aan het einde van de middag nog en stukje hardgelopen.Verkorte route Veel zwarte kraaien, kauwtjes en roeken afkomstig uit de omgeving (De Lege Gea'n, Sneekermeer enz) rond Sneek, verzamelen zich bij schemering in de hoge bomen rond het IJsbaanterrein langs de Zwette. Dit is een echte "roestplaats" (jagerslatijn/jargon). Hier verzamelen 's avonds zomaar meer als duizend vogels, om daarna massaal naar hun slaapplaats Epema State in Ysbrechtum te vliegen. Althans de roeken! Die nestelen daar !

woensdag 17 januari 2007

Mohammad Ali 65

VAN HARTE PROFICIAT
65
MUHAMMAD ALI
17 januari 1942
17 januari 2007
When you're as great as I am, it's hard to be humble"

Symposium Particulier Natuurbeheer

Vandaag het Symposium "Particulier Natuurbeheer" van de Provinsje Fryslân bezocht. Henk Feitsma, ex omrop Fryslan, maar nu een operend vanuit zijn eigen communicatieburo, vervulde, namens de Provinsje, de rol van dagvoorzitter. Ik kreeg later van Henk, nog even fijntjes tussen neus en lippen, te horen, dat ik onlangs zijn format van een nieuwsbrief had gejat! "Beter goed gejat, dan slecht gemaakt" zullen we maar zeggen! Gedeputeerde mevrouw Anita Andriessen opende het Symposium. Zij hield een inleiding over de realisatie van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur en het door haar gevoerde beleid. Anita reageerde ook op de uitspraken van Fryske Gea voorzitter Henk Hornstra voor omrop Fryslan van zaterdag j.l. Hornstra hekelde op de radio het particulier natuurbeheer o.a. de ontstane versnippering van eigendom en beheer van natuurterreinen. Het onstaan van particuliere enclaves tussen eigendommen van natuurbeschermingsorganisaties waaronder zijn Fryske Gea, was hem een doorn in het oog.
"Het gaat mij om de natuurdoelen en niet om de grond" reageerde Anita. Zij gaf vervolgens het stokje door aan een drietal inleiders. De heer J.J. Helder namens het particuliere grondbezit, Yolt IJzerman: "Samenwerken kost tijd "!! namens het Staatsbosbeheer. Beide kwamen met een voor de hand liggende degelijke inleiding. Niks nieuws! De derde inleider Gerard Jippes van de Stichting Natuur en Landelijk Gebied had een verhaal over een proefproject in het landinrichtingsproject Koningsdiep. De uitkomsten hiervan waren ook niet echt spectaculair.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de uitkomst(en) van dit - overigens goed bezochte en ontzettend gezellige symposium - veel weg hebben van "oude wijn in nieuwe zakken" Langzamerhand vindt er toch een verschuiving plaats in eigendom, beheer en onderhoud van natuurgebieden. Particulieren (boeren, landgoedeigenaren) gaan zich er steeds meer mee bezig houden. Voor hun zijn de (subsidie) mogelijkheden verruimd. De grote toekomstige regisseur is de Provinsje Fryslan. Vroeger was dat het Mninisterie van Landbouw Natuurbeheer en Voedselvoorziening.
In familietermen kun je zeggen, dat het Staatsbosbeheer graag het neefje wil zijn van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, terwijl It Fryske Gea zich momenteel een beetje de stiefzoon van de Provinsje Fryslan voelt.

A la Gert-Jan Droge onderstaand een paar beelden, vandaag gemaakt in het Witte Huis te Olterterp


The One and Only Gedeputeerde Anita Andriessen. (PvdA)
Op de achtergrond houdt Jhr Tjalling van Eijsinga een oogje in het zeil!
Tjalling: "Ik ben van het CDA, maar steunt Anita"
Eminent grise Pe Miedema. De voorzitter van het Nationaal Park Alde Feanen.
Ultsje Hosper, Directeur van It Fryske Gea in gesprek met Wiepke Schukken de huidige voorzitter en Cees Minnema, ex voorzitter van het Landinrichtingsproject Doniawerstal. Ultsje vertelde, dat hij zeer goede herinneringen aan de Sneker Herberg van Jikke Ozinga.
"Ik heb daar ooit een inleiding gehouden voor de Bond van Friese Binnenvissers"
V.l.n.r lunchen Auke Boersma (SBB) Johannes van Sinderen (Ecolana) en Piet Op 't Hof
(Dienst Landelijk Gebied) en Rentmeester Coen Vellinga.

dinsdag 16 januari 2007

The-Police-on-Tour

Best mogelijk, dat de wereldberoemde band The Police weer on toer gaat. Het staat in de NRC van vandaag. Ook in het bekende TV programma De Wereld draait door van vandaag, was dit ANP bericht onderwerp van gesprek/onderdeel van het programma. Voor Tafelheer, Side-kick en Volkskrant collumnist Martin Bril hoeft een Policetour niet zo nodig: "Dit wordt een tour van bejaarden"Brass-on-Fire
zondag 14 januari 2007

Linnaeus


In de LC van zaterdag, staat naast het stukje van Meindert Talma, een artikel over bloemkoning Carl von Linne. Vooral in Zweden en Nederland bekend als Linnaeus. Dit jaar wordt zijn 300e verjaardag op meerdere plekken gevierd o.a. in Bennebroek dichtbij Haarlem. Mooi voor de liefhebbers, hebben die ook eens wat te vieren, denk ik dan! Toch heb ik vanmiddag met een scherpere blik als gewoon naar mijn tuintje gekeken. Het viel mij op, dat de Helleborus (gratis overgenomen van Hiske) al helemaal in bloei staat. Dit is een vroege bloeier. Dat heeft niks met de hogere januari temperaturen te maken! Voor mij maken de "shades of green" van deze plant indruk. Het doet me aan Ierland denken. Vanmiddag nog even een stukje hardgelopen. o.a. langs de bootsteiger, achter de voormalige Flexa.
Aan het einde van de steiger, ter hoogte van de appartementen Kalkovens zijn zaterdagmiddag altijd een stel van die fanatieke samson-shag-rokende-sportvissers aktief. Volgens mij komen die lui uit de omgeving van de stad Groningen. Ze vissen hoofdzakelijk op die kleine witvisjes, die ze vervolgens weer in het water terugzetten. Zij worden kritisch gadegeslagen en becommentarieerd door twee Sneekers van achter-in-de-dertig vermoedelijk afkomstig uit het Sperkhem.. Een van hen staat er op krukken bij! Zij zien mij aankomen lopen. Met die kruk krijg ik oogkontakt. Hij reageert direkt met zijn prethoofd en plaatst de objectieve opmerking "Dau loopst harder dan mij, sien ik wel" Ik glimlach. Gelukkig loop ik niet in zo'n hoge hartslag. Ik roep hem - in het voorbijlopen - lachend toe: "Ja, mar dau voetbalst"!!! Jajaja.......... roept die Kruk lachend en instemmend terug!
Die humor en dat spontane menselijk kontakt maakt mijn dag. Daarna achter langs Tonnema via het Houkesloot aquadukt weer naar hus. Mooi kort rondje, na een enerverende week. Volgende week maar weer eens in de hoogste versnelling proberen en anders maar niet!

zaterdag 13 januari 2007

`n Luwadder. ....Mijn Tag

Zo'n boeken-tag lijkt mij wel wat, Sybe!
Het Boek, dat binnen mijn handbereik, naast mijn computer ligt, is de bundel verzamelde gedichten van J.Slauerhoff. (1898-1936). Volgens. W.F. Hermans de grootste dichter uit het Nederlandse taalgebied.
Op blz. 123 na de vierde zin lees ik de volgende vier zinnen:

Meer van rozen, bijna oud hoogrood,
Die niet meer van vreugde of schaamste blozen
Kunne'als wij, nog oovral blank,Zoo groot
Willen wij niet worden, blijven brozen.

Bovenstaande cursieve regels zijn een citaat uit het gedicht AAN ASTARTE.
Dit boek ligt nog steeds op mijn buro. Ik heb een paar weken terug, een poging gedaan om Slauerhoff's gedicht O Engeitado in het Hylpers te vertalen. Helaas kan ik het reslutaat (nog) niet bloggen omdat de absoluut noodzakelijke leestekens in de Hylper tekst, niet door blogspot worden ondersteund Jammer.... in micosoft's word lukt het prima. De leestekens athans. Het resultaat in het Hylpers is nooit goed genoeg, natuurlijk!
Onderstaand nog toegift, een echte Slauerhoff:
Ik deins niet voor de grens.
Nam afscheid van geen mensch,
Toch heb ik nog een wensch,
Dat men mij na zal geven:
`Het goede deed hij slecht'
Beleed het kwaad oprecht,
Hij stierf in het gevecht
Hij leide recht en slecht
Een onverdraagzaam leven.'
In memoriam mijzelf,
Ik wil, dat deze boekentag in Sneek blijft en ben ontzettend benieuwd naar een tag van mede (b)loggers Harm, Rudy en Manon!

vrijdag 12 januari 2007

De afgelopen week...

  • Maandagavond snoeihard getraind onder leiding van Mark Potma. Volgens Mark moet de ingeslopen luiheid van kerst en oud-en-nieuw eruit! De hele week als stijf in myn beelch. Hardlopen wordt zo ook niks, deze week.....Lui, die er verstand van hebben zeggen, dat je na een zware inspanning heel veel water moet drinken om de spierstijfheid op te heffen!!??? Bij mij ligt het accent deze week op vermoedelijk en voornamelijk Rode Wijn!
  • Dinsdag. een hoop gesodemieter met de (achter-en rem) lichten ( lampjes) van mijn rode VW Golf (Wie anders?) Uit eindelijk allemaal weer gelukt!
  • Woensdag Nieuwjaarsreceptie van de Dienst Landelijk Gebied Regio Noord in Haren (gr) Peptalk van organisatiegoeroe Prof. Dr. Geert Sanders. Inspirerend optreden van Geert (62), maar voor mij bevatte zijn optreden niet echt nieuwe elementen. Daarvoor met mijn collega E. nog onderdelen gehaald bij het bedrijf Franseauto.nl op een kaal en onherbergzaam industrieterrein in Groningen. Handig en goedkoop, zo'n internet-auto-onderdelen-specialist-voor-alle-typen-franseauto's
  • Donderdag Bericht van de Rechtbank-Leeuwarden. Meervoudige Kamer. In alle drie zaken in het gelijk gesteld. Dat brengt een stukje duidelijkheid in het landinrichtingsproject waar ik en vele anderen in 2007 weer in en mee "verder" moeten! Vandaag kennisgemaakt met een deel van het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging Aalde Delta. Deze club is actief op het gebied van particulier natuurbeheer in de gemeente Opsterland. B is vandaag jarig! Proficiat! Ik (ge) herdenk de sterfdag van mijn zuster A,
  • Vrijdag, normaal vaak mijn vrije dag, maar de gehele dag in Luwadden gewerkt. R.ook, maar dan in het Antonius in Sneek.

dinsdag 9 januari 2007

De Leeuwerik fanfare/Brass on fire


In 2004 zag ik op een zondagmorgen op de VPRO TV een documentaire over een zigeuner orkest uit Roemenie. "The Story of the Band" Fanfare Ciocarlia. Bij een zigeunerorkest denk je in eerste instantie aan opzwepende violen. Dit orkest maakt een fantastische mengeling van hoempa en een mix van zigeunermuziek op koper (tuba's, trompetten) en hout ( klarinetten percussie) In eerste instantie ongebruikelijk. Ze beuken erop los en het klinkt als in het paradijs!
Zij spelen in de hoogste versnelling met duizelingwekkende ritmes!
Op vrijdag 2 maart a.s. treedt dit 12 koppige zigeunerblaasorkest op in de Harmonie lin Leeuwarden. Ik ga morgen direct om toegangskaarten. Ik verzeker je geluk is te koop : brass on fire, een gouden avond!

zaterdag 6 januari 2007

I Am (sterdam)

Vrijdag samen met R. een wandeling van ca 15 km gemaakt naar en door het centrum van Amsterdam. Auto geparkeerd langs de A10, afslag S 106. We zijn onze wandeling begonnen op het bedrijventerrein waar ook het bedrijf "Eyeworks" van TV producent Reinout Oerlemans is gevestigd. Bij het sluisje tussen het Nieuwe Meer/de Schinkel, via het IJsbaanpad naar ons eerste doel: het Olympisch Stadion. Met afstand, het mooiste stadion van Nederland! Hier hebben we speciaal naar de Marathontoren van dit schitterend gerestaureerde Stadion gekeken. Op de athlietiekbaan werd volop door aanstormend looptalent getraind. Mooi gezicht al dit voorbijflitsende hardlopers.

Marathontoren Olympisch StadionIJsbaanpad richting Sporthallen Zuid/Olympisch Stadion

Vervolgens door het Vondelpark (ook in reconstructie), van Baerlestraat/PC Hooftstraat, Museumplein, Leidseplein, Spiegelstraat richting de oververhitte "koop-consumentie-binnenstad"
Ondertussen natuurlijk aangestoken bij Cobra museumplein voor koffie ('s-morgens) en Cafe Luxembourg (in de namiddag)op het Spui voor iets "sterkers" !

Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan...... Mooie tekst uit het favorite nederlandstalige liedjes-reportoire van mijn vader zaliger (1908-1975).
Vanavond branden de lichtjes bij de kleine (tijdelijke) kunstijsbaan, die tot nog tot begin maart aan de noordzijde van het Leidseplein ligt. In het voorjaar worden daar de terrassen van de horeca weer ingericht, zodat over niet al te lange tijd, de eerste voorjaars zonnestralen - onder het genot van een kopje koffie, 'n wit wijntje/roseetje of nog iets sterkers - door vroege zonnestralen-aanbidders weggetikt kunnen worden. Wij besluiten dan weer samen te wandelen in Amsterdam! ...ha!
Om ongeveer 20:00 uur een ultime-traditionele-favorite-snack genuttigd bij de FEBO op het stadionplein


woensdag 3 januari 2007

Recreatie gebied de Potten Sneek

Omstreeks 1969 werd de recreatieplas de Potten op de tekentafel van de Cultuurtechnische Dienst (foto's) ontworpen als recreatiegebied voor mensen uit de stad Sneek en omgeving. In september 1972 zag het er zo uit:
dinsdag 2 januari 2007

Pottenbier Poppenwier

Van friese topper hardloper Jan Albert Veenema kreeg ik een meeltje over de "potten-bier" Sylvesterloop. Lees maar even mee:

Hallo Anske!!
Allereest natuurlijk de beste wensen voor 2007!! Dat het maar
weer een sportief jaar mag worden! Uiteraard geldt dit ook voor je vrouw!
Je hebt het oude jaar ook alweer in stijl afgesloten las ik. Het was zeker
wel zwaar daar in Marrum? Ik heb oudjaarsdag in Poppenwier mijn revanche genomen. Ik heb er ook verslagje van gemaakt voor op de site van het LAB (lange afstandlopers Bolsward) www.labbolsward.nl Misschien leuk om te lezen. Hieronder heb ik het nog even geplakt.
gr, Jan Albert.

Voor de vierde maal werd er in Poppenwier (in de Horror-volksmond ook wel
potten bier genoemd) de Sylvesterloop georganiseerd. Voor de eerste keer was
er nu ook een lange afstand te lopen, naast de 5 en 10 km. Er was een
parcours uitgezet van 20,3 km, langs het Snekermeer en door de Lege Geaen.
Het startschot werd geheel in traditie vervangen door enkele carbid knallen
waarna eerst een ronde door het dorp volgde en we toen richting
Sybrandaburen gingen. Er ontstond al snel een kopgroep van 4 man, waaronder
de latere nrs 1 en 2 van de 10 km Wiebe-Pieter Mulder en Jan Boonstra en
Douwe Nauta en ik (Jan Albert Veenema). Vlak na Sybrandaburen moesten we
rechtsaf slaan richting het Snekermeer en gingen de 10 km lopers rechtdoor
om in Gauw te stempelen (!) bij het keerpunt. Al na een km of 6/7 moest ik
Douwe laten gaan door een wat tegenspartelende heup en wat
ademhalingsmoeilijkheden. Ook liep Douwe erg sterk, wat het nog moeilijker
maakte. Misschien kwam het omdat hij een thuiswedstrijd liep, maar hij was
niet bij te houden. Eerst zat ik nog aan het elastiek en later werd het
zelfs een behoorlijk stuk touw. Ik denk dat de maximale afstand toch wel een
dikke 100m is geweest. Op zich niet zoveel maar om het dicht te lopen tegen
iemand die zo sterk loopt is niet makkelijk.
Bij Tersoalsterzijl moesten we ook stempelen en van daaruit rechtsomkeert
richting de Griene Dijk, waar je een prachtig uitzicht hebt over het
Snekermeer (voor zover je daar oog voor hebt tijdens het lopen).
Op de weg terug richting Gauw begon ik me beter te voelen en liep Douwe ook
niet verder uit, en na een tijdje kon ik iets van het verschil goedmaken. Er
was helaas geen verzorging omderweg, waar we beiden eigenlijk wel op
gerekend hadden. Voor de wandelaars, die al om 11.00 waren vertrokken was er
wel koffie geregeld. Misschien een puntje voor volgend jaar?
Vlak na Gauw had ik hem eindelijk te pakken, na 1.03 gelopen te hebben. Toen
was het nog een dikke 3 km naar de finish, waarin ik het tempo van de
laatste kilometers om bij Douwe te komen aardig vol kon houden en zodoende
finishte in 1.15.25. Precies wat ik van te voren in mijn hoofd had. Een half
minuutje later kwam Douwe binnen, nog net onder de 1.16, ook een supertijd!
Nummer 3, Klaas Kroese uit Scharnegoutum kwam in 1.21 binnen.
Er waren niet zoveel deelnemers op de langste afstand maar zeker voor
herhaling vatbaar!!
Jan Albert Veenema

maandag 1 januari 2007

Nieuwe Jaar

Voor alle medebloggers in Sneek en wijde mondiale omgeving en mijn lezers hoop ik, dat het nieuwe jaar 2007, het jaar wordt van de Verbeelding!