Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit december 21, 2006 weergeven

Butlan aan het Tjeukemeer

Een mooi aspect van mijn werk is het terreinbezoek. Je komt nog eens op plekjes waar je in het dagelijkse leven niet zo gauw terecht komt. Vanmorgen bezocht ik - op de kortste dag van het jaar - samen met eigenaar H een schitterend nat perceeltje butlan, gelegen aan de de oever van het Tjeukemeer. Plannenmakers willen deze grond samenvoegen tot een groter geheel in de Ecologische Hoofdstructuur en toedelen aan de Friese natuurbeheerder It Fryske Gea. Eigenaar H. is het hier niet mee eens en wil het zelf behouden. Hij wil er ook zelf op passen. Het perceel wordt al jaren door hem extensief gebruikt en als natuurgebied beheert. Het perceel maakt deel uit van zijn agrarische huiskavel. De overheid (De Provincie Fryslan) geeft hem in dit geval gelijk. Particulier Natuurbeheer is tegenwoordig op weer op een wat grotere schaal mogelijk. Provinciale landschapsverenigingen en Particulieren, meestal agrariers, doen langshet Tjeukemeer, beiden aan verantwoord natuurbehoud.
Ik hoop, dat effect…