donderdag 14 december 2006

Adviseurs

Het doorlopen van wettelijke procedures in landinrichtingsprojecten, gaat meestal zoals gebruikelijk traag zijn gang, maar kan (gelukkig soms) buitengewoon onaangenaam zijn. Het is onderdeel van mijn dagelijkse werk, dat ik met bijzonder veel plezier doe, onder de zon. Onderstaande cursieve tekst geeft een indruk van wat kennelijk tegenwoordig usance is met betrekking tot inhoud en toon van teksten, die worden gebezigd door hedendaagse Friese academisch opgeleide rechtskundige adviseurs. Dit soort onversneden teksten worden bij het minste of geringste, buiten elke orde, achter iemands rug om, naar de Rechtbank gestuurd:

"Een van de aanwezige commissieleden, de heer A. Smit, had zelfs de euvele moed omzelfvoldaan en glimlachend te verklaren dat het nu waarschijnlijk te laat was om de gekoppelde erfdienstbaarheid te laten vervallen en dat V toch ook wel uit de stukken had kunnen begrijpen dat hij de zaak zou verliezen. Dit getuigt toch wel van een ongehoorde brutaliteit Met andere woorden, je had toch zelf ook wel kunnen inzien dat wij je voorlogen en aan het lijntje hielden!"

Gelukkig kan ik het in gekuiste vorm even op mijn weblog kwijt. Ik heb met de reclamant, de heer V, de geachte client van deze kennelijk overspannen Mr in de rechten, hedenmiddag een goed, verhelderend en sportief gesprek - in goede sfeer - gehad. "Wij kunnen samen weer door een deur"
Dat geeft een goed gevoel, dat is zen........je komt elkaar in zaken, altijd weer tegen. Het is beter, dat er dan niks meer "tussen" zit, nietwaar?!!