dinsdag 17 oktober 2006

Hjoed.

Vandaag ook nog veel positieve reacties ontvangen op mijn bescheiden rtv-optreden van vrijdag j.l. Ik hoorde, dat er ook (vak)mensen geinteresseerd in mijn fiergesicht Zeehonden in Dearsum.
Vandaag weer veel telefoon- en mail verkeer gehad met mogelijke vrijwilligers voor de Waterpoortcup in de Sneker Sporthal op zaterdag 21 oktober 2006. Langzaam worden de openstaande vacatures opgevuld.
AV Horror runner Jan Albert Veenema staat a.s. zaterdag bij de kassa voor de verkoop van toegangskaarten, Volwassenen 10 en kinderen 5 euro.

Vanmorgen met het Kadaster de zitting van de Rechter-Commissaris van morgen in Sint Nyk voorbereid. Er worden weer een aantal (grond)toedelingskwesties behandeld. Langzaam worden de contouren van ruilverkaveling scherp. Gelukkig.... duurt allemaal veel te lang!! Vanmiddag samen met collega J. om de tafel gezeten met mensen van de gemeente Skasterlan te Joure over het inrichten van een stuk of vier landschappelijke elementen (dorpsbosjes), Terugrijdend vanaf Joure naar Sneek, via de A7 ter hoogte van Bloksloot prachtig licht van de laaghangende zon. Indian Summer, volgens Van Morrison op de Radio! Volgens Piet is het gewoon Neisimmer! Vervolgens de A7-Poort-van-Sneek, de Prinses Margariettunnel. De tijd nodig voor het uitspreken van de naam van de tunnel duurt net zolang als het doorheenrijden met de auto!
Daarna links het hel-groen-schijnende Rasterhofpark met zijn prachtige, naar de Woudvaart uitstekende elzesingels. Binnenkort één van de kroondomeinen van Gerrit van der Valk c.s. De stadskant van het Rasterhof is helaas legaal geamputeerd door Rijkswaterstaat. Ik ga de kruising met de stoplichten rechtsaf, onder het Houkeslootviaduct, dat ik vanavond met hardlopen weer zal moeten passeren. Die Berenloop is geen cadeautje