donderdag 28 september 2006

Culturele Pap

Nog minstens vijf jaar duurt het, voordat de theater plannen concreet zijn uitgevoerd. In de tussenliggende periode krijgen we in Sneek een ontwikkeling van locatie-theater in en rond de stad. Ik moet er niet aan denken, dat we in Sneek alleeen maar van die kabouter-voorstellingen krijgen. Zoals onlangs deze zomer, met het naspelen van een nederlandse speelfilm Fanfare bij de locatie de laatste stuver om van het apegapen van Friesland Vaart bij de Waterpoort maar nederig te zwijgen. Dat neemt niet weg, dat het amateurgebeuren in Sneek maximale ruimte moet krijgen. Maar dergelijk voorstellingen moeten niet worden gezien als opstap voor het culturele leven van Sneek, naar een nieuw theater, dan kun je nu maar beter de heer Joop van den Ende en de heer Gerrit van der Valk vragen voor een douceurtje van ruim vijf miljoen. Elk twee-en-eenhalf miljoen voor het direkt storten van de culturele pap van Snits! Tot slot... natuurlijk ben ik ingenomen met de op tafel liggende plannen en ideeen. Geweldig......ook een hele mooie, eenvoudige en stijlvolle presentatie in het Waltahuis aan de Markstraat! Ook de line-up: eerst de ideeen/plannen, daarna het geld is zeer o.k.! Ik ben het op het punt van het stoelenaantal in het theater, trouwens roerend eens met de Opregte Sneeker: max 400 ä 450 zitplaatsen. Voor de Top of The Bill voorstellingen ben ik wel bereid naar om 's avonds of in het weekend naar Groningen, Leeuwarden of Amsterdam te rijden! Doen we nu ook al in voorkomende gevallen.