Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit september 23, 2006 weergeven

Hylpers, Fryzen & Muzelmannen

Yn myn logje van jo sit een sekere febynding. Du must em sen wolle.......

Iek ken my naaet huage, dot er oait een Hylper yn myn tyd, it yn syn bealch kreag om nei Waaens te goan om te betynken, dot de Fryzen, de Hollanders feslynt hewwe. Mar no hearde iek lesten, dot der froeger toch wolres Hylpers henne geengen. So ies my no een ferhoal bekent wodden, uut de eeaste helft fan de foarigge eeauw, dot Bertus Stallmann mei syn broer Jehannes. swaiger Hindrik Kuipers en Seecle - elk jier mei jerre feweren, op e fyts - nei Waaens geengen. Johannes, het roeger yn de bek, see tjin syn broer Bertus: "Bertus, doe must mar rekkenje dot se hir heel het meensken de heassens inslynt hewwe!"
Bertus, wy mei dy onfesnyde utspraik fan syn broer Jehannes oen. Hy ko der naaet tjin, en see op een sefte ynhaldene tooan "Doe must naaet, Jehannes"
Jo begont foar de muzelmannen ramadan. Iek weensje alle meensken een segene ramadan!!