zaterdag 29 juli 2006

Zeehonden in Dearsum


De stad Sneek inspireert/stimuleert haar inwoners tot het bedenken en creeren van allerlei nieuwe of bestaande oplossingen, onder anderen, om oude tijden te doen herleven en daarvan te genieten. Een recent voorbeeld is het idee van Henk van der Veer over de terugkomst van het wippodium in het centrum van Sneek. Misschien nostalgie, maar wel een zaak van het Hart! De Gemeente Sneek zelf wil - al jaren - de stad doorontwikkelen tot het water van de stad dichter bij het Sneekermeer komt te liggen. Er zijn plannen tot verbreding van de Houkesloot tot Houkemar en het maken van de Houkekop. Zelf heb ik een wild visoniair idee, op een veel groter schaalnivo. Sneek moet terug aan het echte water. Brak of zout, woelige baren met woeste witte koppen, maakt me niet uit. Met een haven en een kade en een vuurtoren! Met grote zeilschepen, windjammers als het even kan! Met de dynamiek van eb en vloed! Met harde stormwind langs de kaden lopen, de kraag omhoog tegen de kou!! In het noorden van Fryslan dienen de deltadijken wel voor Sneek te worden aangepast. Het binnenkomende water uit de Waddenzee zal de voormalige Middelzee weer zijn oorspronkelijke vorm en karakter teruggeven. Natuurlijk moet er nog een en ander worden opgelost. Her en der moeten nog wel een paar dijkjes worden aangelegd, wat boerderijtjes worden geruimd en wat mensen verkast, maar dat is voor latere zorg! Zo wordt Sneek - zoals Harlingen - een echte havenstad! Zeehonden bij Dearsum!.Visarenden bij Mantgum! Molly van der Werf kan zijn areaal substantieel vergroten. Hij kan rondvaarten naar Leeuwarden en butterfahrten naar Ameland en Schiermonnikoog organiseren. Hij kan ook een veerdienst naar Leeuwarden beginnen of een hoovercraft inzetten naar de eilanden. Lenie 't Hart krijgt in Sneek een dependance van haar zeehondenchreche nabij het Zwettebos, speciaal voor de opvang van de grijze zeehond. Voor het Wereldnatuurfonds is een bescheiden plaats gereserveerd voor natuureducatie. Op de inmiddels geruimde locatie van de voormalige grasdrogerij Pasfeer komt een schitterende rood-witte vuurtoren. De nieuwe wijk Harinxveld wordt uitgebreid met een giga-jachthaven, speciaal voor de doelgroep zeezeilers. De stad Sneek zal zich bij het Hanzeverbond aansluiten en kan koketteren met veelal nautische connecties met steden aan de Oostzee, maar ook met wereldstedensteden zoals Hamburg en Bremen. Sneek is dan inmiddels qua ontwikkeling zo gewichting en heeft zoveel economische invloed, dat stemmen in Den Haag zich serieus beraden over de aansluiting van Sneek op de hogesnelheidslijn, die nu nog afbuigt richting Heerenveen en Groningen.