donderdag 29 juni 2006

Tribal People

Vandaag naar de afscheidsreceptie geweest van Hans de Waard op het Provinciehuis in Leeuwarden. Hans hield zich daar bezig met bedreigde en kwestbare dier-en plantensoorten. Hij heeft op dit gebied veel ervaring opgedaan in binnen-en buitenland en was adviseur van Gedeputeerde Anita Andriessen. In de jaren tachtig en negentig heb ik met hem samengewerkt bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ik heb veel van hem opgestoken over de Natuur. Hans stelde geen prijs op de gebruikelijke obligate afscheidspresentjes. In plaats daarvan deed je hem een groot plezier door je bijdrage te geven aan de ondersteuning van de nog resterende Jager-Verzamelaar Volken op de wereld. Zij hebben het recht op hun eigen leefgebieden en levenswijze. In zijn afscheidsrede gaf hij op prachtige emotionele wijze blijk van zijn betrokkenheid bij deze onderdrukte volken. Bij mij is een latente vonk van betrokkenheid weer aangewakkerd tot een vlam. Het is een grof schandaal, dat door globalisering, mondiale expansiedrift en plundering van grondstoffen onschuldige en vredelievende mensen hun eigen cultuur en eigen leefgebied moeten prijsgeven. Vaak leven dergelijke volken op een bijzonder harmonieuze en spirituele manier met elkaar samen. Van hun wijsheid, manier van denken en doen kunnen wij nog veel leren !!