Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit mei 4, 2006 weergeven

DA IES DA

Lesten, begon april wie ik mei Mister Gasterlant,
Anne Gersjes op pat. Wie hewwe der herten told in bosk en laant.
De herten dwoan ut der go! Hy het mie de iens letter ut Landgoeud de Mottekamp in Rugehuzen sen lotten. Ut wod no fubout. Un rieke kearel het ut kaipe. Hie wol ut saikjen in aalde staet werom brynge. Anne ies sien rentmester.
Ik bin ur even mei him in west. Ut foal mie op, dat dur jitte sofule oer blieunt ies fan ho at ut froeger wieu en ho go de kleuren en ut timmerwork er jitte ut soongen. Ut aalderwetse dus. Iek geeng even nei boppenen en iek soong nest de troppen op de eerste fudepping, nei de soolder un loekjen. Anne fetolde me dot ur efter dot loekjen un soatte lik alkoof wie, wut ien de oallich oenderdoekers sitten hewwe. Gelokkich heek mien kameraatjen bie mie. Iek hef gaau efen un een poar ploatjes nomt. Naet te opsichtich omdost toch in ut oenbewenne huus fan een oar bist.

No iest begon moaie doe sochst op roadio en op ut skot (tillefiesje ast dot lauwer hest) een…