Doorgaan naar hoofdcontent

Ut e LU (Uit de Leugenbank)Uus likje wraald: Nieuws uit Hindeloopen.
Foar 10 edysjes yn it jier binne jo f15,- kwyt en in postabonnemint kostet f 32,50. It hat in A4 formaat. It hat acht siden wer fan twa fol adfertinsjes stean. Se binne dêr yn Hylpen mei de 10de jiergong dwaande. It sjocht der hiel fersoarge út, mar wurdt dan ek bij in professionele drukkerij yn Snits drukt. De taal is nederlâns en fansels hylpers. It hiele boekje docht freonlik en fris oan.

Boppestooande stikjen ies jitte uut de gooane-tiid. Myn krytyse hylper logjen fan 11 augustus 2006 oer ut Skuutjesylen hewwe ze plooatst in de rubryk Ut e Lu fan Us Likje Wraald.
"Der bin iek aepetrots op"Fooar my feelt dot of stoonk yn e New York Times, op e fooarsyde!!

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel

Voetbalfeestje op Herfstavond