Doorgaan naar hoofdcontent

Skuutjesylen


Omroap Fryslaant hee jo oer it skuutjesylen een kombinaaosje van skot en roadio uutsending.
Op sich naaet fekeeart.
Iek hew even kieke. It joong een aaerdig beealt. It raffuluge gelud fan Klaas Jansma mekke it kompleeat.
Dot brooad my op ut idee, om jit even yn de neimidde, op de fyts nei ut Snitsermor te gooan, om te sen.

Oenderweis soonkt dy reklame fan Sonnema Beerenburg by een boerdery by de rotonde nei de Potten.
Dizze boeremeensken hewwe der soa een twadde takke yn de laandbouw by! Ties had burkjen op dy veenprakke der oen jin buutlaanden, langs de Snitsermor.

Alhowol iek uut een laich fan suuderseefiskers en seelied kom, hew iek naaet een saaot mei Skutsjesylen. Ja een haaet leeafde-ferhaaelding, dot wol! Dy skipper, een sekere van der Meulen ofso.....fan Walseend see lesten op ut friese skot, dot Skuutjesylen topsport ies. Hy meande ek jitte, het er see!!? Syn argument wie, dot hy en syn bemanninmg er een sooat tyd instekten, mar dot syn saaik belangryker wie. Hy see dot, sonder mei de aigen te knipperjen. Noa, den rient ut topsporters om us henne!
Folkore, mear iest naaet !!

Froeger yn Hylpen geeing gin kiep nei ut Skuutjesylen. Yne leugenbank proaten se destyds oer een drieuwery fan skoendoazen mei een punt. Jin aalde meensken versleeten dy fooar gek ast der henne geengst. It deeng jem tinken oen de tyd van had woarkjen en bliende earmoede. Der woeden se niks mear mei te meitjen hewwe !!Folgens jem koost der gin plezier oen belibje, om der nei te sen! "Jin fouwerkaante driewbakken" It deeng jem tienken oen froeger, om ut echjen varre mei een modderskuutjen folledden mei stront of terpgroende en de grooate ellende dy der by heearde. Letter tooaten se der het oars oer, omdat respekteere steegenooat Freerk Blom - sooan fan Dirk en Lutske - bemanningslid wie by ut skuutjen fan de Suudwesthook.

Freerk kreeg by de aaldere suderseefiskers, yn de leugenbank, oer ut oenderwerp skuutjesylen, gin pooat oen de groende!
Letter by de "moderne" sylers wol......... Yn de sechtiger jieren foaroare toch alles!!


Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Voetbalfeestje op Herfstavond

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's en waarden zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel