Doorgaan naar hoofdcontent

Bron

Een geruststellende gedachte onder de zonVanmorgen teambuilding in Allardsoog. Waardevol........

Vanmiddag op de fiets het veld in. Op excursie in de omgeving van Bakkeveen. Op zoek naar de onstaansbron(nen) van de friese rivier/beek It Ald Djip.(Koningsdiep). Voorzover deze bron, of meerdere bronnen nog te achterhalen is. In de achter ons liggende periode zijn er zoveel cultuurtechnische aanpassingen en maatregelen in het omliggende landschap geweest, dat de echte bron(nen) van It Ald Djip hoogstwaarschijnlijk niet meer te achterhalen zijn. Bovendien hebben grondwaterstromen, die de kwel voor een eventuele bron voeden, door menselijke ingrepen ook een andere wending genomen. Omdat een deel van het beekdal van het Ald Djip nog redelijk gaaf is, zijn er in het kader van landinrichting momenteel plannen in - het oorsprongsgebied - tot hermeandering van een nieuw trace van het Koningsdiep, op de meest voor de hand liggende plek. Nadat in de toekomst deze plannen zijn uitgevoerd zal het landschap daar veranderen en zullen er weer prachtige stukjes natuur (Heide, Blauwgraslanden) ontstaan. Maar eerst moet het land van de boeren worden gekocht en opnieuw op een goede/natuurlijk manier worden ingericht.

Populair

Sneek, Su het ut Weest !

Sneek, Watchers&Liefhebbers.

Zie hier hoe een stukje van Sneek in de wijk Stadsfenne aan de Middelzeelaan in één week is ongevormd tot een krater. Een plek met eens vier woningen aan de rand van een groen wijkbosje. Op deze puinhopen verrijst binnenkort een Albert Heijn XL waarschijnlijk als een Fenix uit zijn As.

De Hamvraag met als hoofdprijs een musthave: Een tweedehands wasdroger van een bekend Noord-Koreaans merk.

Waar komt de compensatie voor de sloop van dat bosje en die woningen?.

Gemeenteraad SWF. Kom der mar in!Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

Voetbalfeestje op Herfstavond

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel