Doorgaan naar hoofdcontent

Zeehonden in Dearsum


De stad Sneek inspireert/stimuleert haar inwoners tot het bedenken en creeren van allerlei nieuwe of bestaande oplossingen, onder anderen, om oude tijden te doen herleven en daarvan te genieten. Een recent voorbeeld is het idee van Henk van der Veer over de terugkomst van het wippodium in het centrum van Sneek. Misschien nostalgie, maar wel een zaak van het Hart! De Gemeente Sneek zelf wil - al jaren - de stad doorontwikkelen tot het water van de stad dichter bij het Sneekermeer komt te liggen. Er zijn plannen tot verbreding van de Houkesloot tot Houkemar en het maken van de Houkekop. Zelf heb ik een wild visoniair idee, op een veel groter schaalnivo. Sneek moet terug aan het echte water. Brak of zout, woelige baren met woeste witte koppen, maakt me niet uit. Met een haven en een kade en een vuurtoren! Met grote zeilschepen, windjammers als het even kan! Met de dynamiek van eb en vloed! Met harde stormwind langs de kaden lopen, de kraag omhoog tegen de kou!! In het noorden van Fryslan dienen de deltadijken wel voor Sneek te worden aangepast. Het binnenkomende water uit de Waddenzee zal de voormalige Middelzee weer zijn oorspronkelijke vorm en karakter teruggeven. Natuurlijk moet er nog een en ander worden opgelost. Her en der moeten nog wel een paar dijkjes worden aangelegd, wat boerderijtjes worden geruimd en wat mensen verkast, maar dat is voor latere zorg! Zo wordt Sneek - zoals Harlingen - een echte havenstad! Zeehonden bij Dearsum!.Visarenden bij Mantgum! Molly van der Werf kan zijn areaal substantieel vergroten. Hij kan rondvaarten naar Leeuwarden en butterfahrten naar Ameland en Schiermonnikoog organiseren. Hij kan ook een veerdienst naar Leeuwarden beginnen of een hoovercraft inzetten naar de eilanden. Lenie 't Hart krijgt in Sneek een dependance van haar zeehondenchreche nabij het Zwettebos, speciaal voor de opvang van de grijze zeehond. Voor het Wereldnatuurfonds is een bescheiden plaats gereserveerd voor natuureducatie. Op de inmiddels geruimde locatie van de voormalige grasdrogerij Pasfeer komt een schitterende rood-witte vuurtoren. De nieuwe wijk Harinxveld wordt uitgebreid met een giga-jachthaven, speciaal voor de doelgroep zeezeilers. De stad Sneek zal zich bij het Hanzeverbond aansluiten en kan koketteren met veelal nautische connecties met steden aan de Oostzee, maar ook met wereldstedensteden zoals Hamburg en Bremen. Sneek is dan inmiddels qua ontwikkeling zo gewichting en heeft zoveel economische invloed, dat stemmen in Den Haag zich serieus beraden over de aansluiting van Sneek op de hogesnelheidslijn, die nu nog afbuigt richting Heerenveen en Groningen.

Populair

Albert Heijn Middelzeelaan Bosje Bruut en Beschamend gesloopt

Kijk vrienden, één beeld zegt meer dan duizend woorden. De Sneker vroedschap deeluitmakende van de - in alles omvattende wijsheid opererende Gemeenteraad van Sùd West Friesland - is hiervoor direkt verantwoordelijk. Zij hebben veel te weinig bestuurlijke verantwoordelijkheid  genomen en garanties gegeven over in het geding zijnde thema's zoals omgeving en verkeer. Zij geven ruim baan voor het grote geld. Er worden binnenkort ook nog vier keurige goed onderhouden en bewoonbare burgerhuizen door de sloopkogel vernietigd. Op welke feitelijke plek (uitgezonderd o.m. de achtergevel van de nieuwbouw) dit openbaar groen wordt gekompenseerd en waar de gesloopte woningen worden herbouwd is ook een black box, In de stukken onvindbaar. Of wordt het weer een sigaar uit eigen doos zoals destijds bij de sloop van een deel van het Rasterhof park. Jullie mogen het zeggen. Ik heb er de buik vol van....

For a Limbo Dancer

Wie wil er nu gewoon zijn?

De rentmeester aller rentmeesters Sybrand van Haersma Buma presenteerde onlangs de Gewone Nederlander tijdens de H.J. Schoo lezing. In de NRC van vandaag wijdt Lamyae Aharouay er een column aan. Ik vroeg mij af - bij het lezen van haar column - of ik eigenlijk wel een gewone Nederlander ben. Zou ik - met mijn geboorteplaats Hylpen, mijn langdurige Sneeker domicilie, mijn Friese identiteit en mijn Nederlandse paspoort - nog wel een gewone Nederlander zijn? Opgevoed zoals zovelen met het Nederlandse calvinistische credo "doe-maar-gewoon-dan-doe-je gek-genoeg" Misschien weet Lamyae het antwoord? Ik verdenk haar van een behoorlijk inzichtelijke helicopterview. Daarom stuurde ik  haar een mailtje. Eigenlijk, met de vraag hoe gewoon ik wel niet ben.
Beste Lamyae Tja.. de gewone nl-er. De vraag stellen is simpel; het antwoord....? Ik (67) geef je een subjectieve dwarsdoorsnede  van mijn bestaan door middel van circa twaalf jaar bloggen (3060) en twitteren (ongeveer 20.000 tweets) …

First batch Denim

Helemaal zonder narcistische trekjes kom je er niet. Zeker niet als blogger! Gisteren ontving ik mijn absolute nouveauté op het gebied van spijkerbroeken. Ik bezit er nu één van de eerste driehonderd van the first batch ever afkomstig van Chris en Gavin van het eigenzinnige jeansmerk Ullac afkomstig uit Londen. De broeken worden per stuk gemaakt in een kleine italiaanse familie fabriek in Urbania. Er  wordt gefluisterd dat deze familie als 's wereld beste jeans in elkaar zet. Ik kan dat nu beamen en bevestigen. Het dragen van deze karakteristieke heavy, raw. 16oz selvedge en duurzame denim  geeft mij hetzelfde gevoel als mijn allereerste in 1965. Dat zegt toch wel wat.

Een filmpje over de aanleg van een dassentunnel