donderdag 23 februari 2006

zondag 12 februari 2006

Here she is: Bente Jaike!!!
Zeebad Hindeloopen

Vaclav Havel

Voor Albert Mud

HoopDiep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.


Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.


Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.

Hopen,
in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.


Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.


Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.


zaterdag 11 februari 2006

Hylpen - populieren in de winter

Hindeloopen Spinhuisstraat 1 residentie van Grietjen Stallmann & Michiel Cornelis Bosma.De populierenrij aan de oostzijde is buitengewoon indrukwekkend.!!
Hylpen De Aalde Grieuze (Westertoren)