zondag 15 augustus 2004

Doopsgezinde Kerk Hindeloopen

Hindeloopen Er zullen vanaf 1 januari 2004 geen diensten meer worden gehouden in de doopsgezinde kerk van Hindeloopen. Dat is gisteren bekendgemaakt door de kerkenraad van de menniste gemeente. De Doopsgezinde Gemeente van Hindeloopen maakt deel uit van een combinatie van Doopsgezinde Gemeenten. Samen met Bolsward, Makkum, Workum vormt ze de ‘Kustcombinatie’. Elke zondag worden twee diensten gehouden. In Makkum en Workum of in Bolsward en Hindeloopen. Het kerkgebouw van laatstgenoemde plaats gaat nu dicht wegens het kleine aantal van elf leden - waarvan er vier regelmatig in de diensten kwamen - , de kosten voor instandhouding en onderhoud van het monumentale gebouw en het vrijkomen van de naastgelegen kosterswoning. Het godshuis met kosterwoning wordt verkocht en blijft als monument behouden. Het pand zal niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten. Voor het harmonium in de kerk is nog geen bestemming gevonden.
Met pijn in het hart hebben we dit besluit genomen over de zo vertrouwde, knusse Vermaning, die ons zo heel veel jaren een onderdak heeft verschaft en waarin we met z’n allen lief en leed hebben gedeeld, schrijft de kerkenraad.
De vermaning in Hindeloopen werd gebouwd in 1653. De in 1550 gestichte Hindeloopse Mennisten Gemeente was in dat jaar de grootste doopsgezinde gemeente van Fryslân met duizend leden. Dinsdag 30 december (19.00 uur) is de laatste dienst in de Vermaning

Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch

Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch

Hebben - Zijn

Hebben en Zijn

Ed Hoornik


Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven;
de ene werkelijkheid de ander schijn.


Hebben is niets, is oorlog, is niet leven,
is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen verheven,
vervuld worden van Goddelijk pijn.


Hebben is hard, is lichaam, is twee borsten,
Is naar de aarde hongeren en dorsten,
is enkel zinnen, enkel botte plicht.


Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.