Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Berichten uit augustus, 2004 weergeven

Stef Bos lyrics - De Veldslag

Morgen verover ik de hemel voor jou
Eerst de lucht,dan de wind en dan de wolken
Voor jou

Als de onrust van het onweer jou wakker maakt vannacht
En je kijkt uit het raam
En je ziet mij staan op de maan
Vannacht

Dan bestorm ik de hemel
En als ik verlies
Verlies ik voor jou
En niet voor niets

Misschien is de zwaartekracht sterker
Misschien ben ik gemaakt om te sterven
Maar als ik val
Val ik als een engel
Die op goed geluk vertrouwt
Morgen verover ik de hemel voor jou

Alle goden zijn mijn bondgenoten
Zelfs de duivel is mij trouw
Morgen verover ik de hemel voor jou"
zo maar een roos voor iedereen!!!

pics: by Anske Smit Sneek

Voor Belle en Peter Remember Piet Dijkstra - Art Director

"35 Terwijl Hij nog sprak, kwamen enigen van het huis des oversten der synagoge, zeggende: Uw dochter is gestorven; wat zijt gij den Meester nog moeilijk?28 36 En Jezus, terstond gehoord hebbende het woord, dat er gesproken werd, zeide tot den overste der synagoge: Vrees niet; geloof alleenlijk. 37 En Hij liet niemand toe Hem te volgen, dan Petrus, en Jakobus, en Johannes, den broeder van Jakobus; 38 En kwam in het huis des oversten der synagoge;29 en zag de beroerte30 en degenen, die zeer weenden en huilden. 39 En ingegaan zijnde, zeide Hij tot hen: Wat maakt gij beroerte, en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40 En zij belachten Hem; maar Hij, als Hij hen allen had uitgedreven,31 nam bij Zich den vader en de moeder des kinds, en degenen die met Hem waren,32 en ging binnen, waar het kind lag. 41 En Hij vatte de hand des kinds, en zeide tot haar: Talitha kumi!33 hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje (Ik zeg u), sta op. 42 En terstond stond het doc…

Voor Belle en Peter Remember Piet Dijkstra - Art Director

9 En God zeide: Dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden, en dat het22 droge gezien worde! en het was alzo. 10 En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde Hij zeeen;23 en God zag, dat het goed was. 11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete gras, kruid24 zaadzaaiende, vruchtbaar 25geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde! En het was alzo. 12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. 13 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

Jackson Browne

Artist Profile : Jackson Browne

Over the course of three decades, Jackson Browne has written and performed some of the most literate, moving songs in popular music. With classic albums like Late For The Sky, The Pretender, Running On Empty, and For Everyman and songs like "Doctor My Eyes," "The Pretender," and "Lives In The Balance," he has defined a genre of songwriting that is charged with honesty, emotion and personal politics. Along the way, he has sold over 15 million albums and touched the hearts and minds of countless fans worldwide.

The Naked Ride Home is Browne's 13th album, and his first album of all new songs since the 1996 release, Looking East. At once poetic and elegant, whimsical and heart-rending, spiritual and sad, the music on The Naked Ride Home catalogues the human condition with a grace and brilliance that have become trademarks of Browne's work.

Browne has always been one to chart his own direction, and he has managed to succ…
de groeten van......??

pics: by Anske Smit Sneek
klaproos voor Renate

pics: by Anske Smit Sneek
Aukjen, Bendita en Renate Amsterdam aug.2004

pics: by Anske Smit Sneek
Badpaviljoen Hindeloopen 2004 Scholte &Annagriet


Erik Lourens

pic by :anske smit

Slachte Marathon nabij Kiesterzijl Franeker

Anske Smit
Image of Asia - Denmark 2003

pics scanned by :anske smit

Kinderen van een vader

De Doopgezinde Zondagschool 1960 Rudy Kuipers, Wiesje Kuipers, Aagje Smit en Mevrouw van der Zijpp

pic from BIESLOG

Doopsgezinde Kerk Hindeloopen

Hindeloopen Er zullen vanaf 1 januari 2004 geen diensten meer worden gehouden in de doopsgezinde kerk van Hindeloopen. Dat is gisteren bekendgemaakt door de kerkenraad van de menniste gemeente. De Doopsgezinde Gemeente van Hindeloopen maakt deel uit van een combinatie van Doopsgezinde Gemeenten. Samen met Bolsward, Makkum, Workum vormt ze de ‘Kustcombinatie’. Elke zondag worden twee diensten gehouden. In Makkum en Workum of in Bolsward en Hindeloopen. Het kerkgebouw van laatstgenoemde plaats gaat nu dicht wegens het kleine aantal van elf leden - waarvan er vier regelmatig in de diensten kwamen - , de kosten voor instandhouding en onderhoud van het monumentale gebouw en het vrijkomen van de naastgelegen kosterswoning. Het godshuis met kosterwoning wordt verkocht en blijft als monument behouden. Het pand zal niet meer gebruikt worden voor kerkdiensten. Voor het harmonium in de kerk is nog geen bestemming gevonden.
Met pijn in het hart hebben we dit besluit genomen over de zo vertrouwde,…

Hebben - Zijn

Hebben en Zijn

Ed Hoornik


Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven;
de ene werkelijkheid de ander schijn.


Hebben is niets, is oorlog, is niet leven,
is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen verheven,
vervuld worden van Goddelijk pijn.


Hebben is hard, is lichaam, is twee borsten,
Is naar de aarde hongeren en dorsten,
is enkel zinnen, enkel botte plicht.


Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.
Foar Renate, die hjoed yn Amsterdam is, tegearre mei harren susters Aukjen en Bendita

pics by anske smit

Idool

Nabijheid doodt het idool. Het is als met de verafgode ideale geliefde: je hoort niet te weten dat zij snurkt of winden laat. Alleen afstand houdt idolen in stand.

Doopsgezinde Kerk Hindeloopen

pics by anske smit
Be Not Inhospitable To Strangers Lest They Be Angels in Disguise

pics by anske smit
Hielpen Bahnhof Zoo

pics by anske smit
Jan van der Kooij Hindeloopen. Mijn Opa. Vader van IJmkje

pics by anske smit
Wie niet in wonderen gelooft is geen realist !Joods gezegde

pics by anske smit
Gerard Reve......Dagsluiting

pics by anske smit
Arbeiders Jeugd Centrale afdeling Hindeloopen. omstreeks 1925

pics by anske smit
Gaasterland

pics by anske smit
rood met witte stippen. k.b.kandelaar
pics by anske smit
Gavin Friday - Jesus blood has never failed me yet.......

pics by anske
Gevonden in de tuin zomer 2003

pics by anske

Warren Zevon

De Californische zanger, liedsmit en muzikanten-muzikant Warren Zevon overleed afgelopen zondag op 56-jarige leeftijd. Hij heeft het uitbrengen van zijn allerlaatste album 'The Wind', waarop werd meegewerkt door fans als Bruce Springsteen, Tom Petty, Ry Cooder en Don Henley van The Eagles nog net meegemaakt. Na het nieuws van zijn terminale ziekte zorgde 'The Wind' voor Zevon's eerste albumnotering in de Amerikaanse hitlijsten na lange tijd. Een staaltje commercieel cynisme dat Zevon zelf in een van zijn songs had kunnen verzinnen. Ondanks een meer dan 30 jaar lange carrière, samenwerking met REM, en het schrijven van nummers voor bijvoorbeeld Linda Rondstadt, is Zevon is altijd een cult-figuur gebleven. Spottend wordt hij wel 'de tweedehands Jackson Browne' genoemd. Niet terecht, vindt VPRO's oer-dj Jan Donkers: "Hij was wel een protégé van Jackson Browne. Zo kwam ik hem ook voor het eerst tegen, in '76, tijdens Amigos De Musica. Jackson Brow…
De inhoud is snoei-duidelijk!!!

pics by anske
Take a look at Doniawerstal

pics by anske