Buro Interalphanske Sneek.nl

Twee van de Friese Elf Steden nemen op dit weblog een prominente plaats in: Sneek en Hindeloopen, mijn woonplaats en mijn geboorteplaats. Dit is een weblog over Strength & Heartbreak, pop-en klassieke muziek, film, fotografie&video, theater, kranten, tijdschriften, (multi) media, mode, musea, politiek, kunst,festivals, spiritualiteit, poezy, (cultuur) historie, de Landbouw, de Natuur en het Landschap. Altijd stukjes uit het (dagelijkse) leven, de fantasie, de dromen, de fascinatie en de leefwereld van Anske Smit.

zaterdag 30 april 2016

Eaven thús. Werk van Antje VeldstraEaven thús

-werk van Antje Veldstra-


op vrijdag 13 mei 2016 om 16.00 uur.

De expositie wordt geopend door Peter Karstkarel, auteur, (kunst)historicus, neerlandicus en architectuurkenner.

Anske Smit, dichter yn’t Hylpers, deelt jeugd-herinneringen in de vorm van een paar van zijn gedichten.


Antje Veldstra keert in de zomer van 2016 terug naar haar geboortegrond. Ze is dan weer ‘eaven thús’, nu in Museum Hindeloopen. Ze exposeert hier haar veelzijdige werk, variërend van kleurrijke houtdrukken tot blokboek objecten, kunstenaarsboeken, wandobjecten en werkjes in gemengde technieken.
Al haar tentoongestelde werken hebben een link met Hindeloopen en haar fascinatie voor het water is overduidelijk. Oog voor water oftewel aich fôr wetter is dan ook het leidende thema van deze expositie. De Hylper taal komt eveneens aan bod, o.a. in de leporello Tael en teaken.

De tentoonstelling duurt van 14 mei t/m 19 september 2016

vrijdag 29 april 2016

Koud Bier, Hete Mannen ook in Sneek

Hete Mannen en Koud Bier nu ook in Sneek.
Dat blijkt uit eigen onderzoek van het blad Cosmopolitan.
In het mei nummer op pagina 73 laat Cosmo weten,
dat je in deze etablissementen
struikelt over de mooiste exemplaren.

Kennelijk is De Walrus The Place to Be.

dinsdag 26 april 2016

(Groot) Grutter Appeltje (H)eitje of Bonuskaart...?

De Sneker media zijn over de uitbreiding van de supermarkt, die het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar maakt, oorverdovend stil.
Als woongenot en groenvoorziening voor deze leuze in de Sneker wijk Stadsfenne op het spel staan zou het aardig zijn, dat de grote Local Heroes van het internet de voors en tegens eens tegen het licht te houden. Het gaat per slot van rekening om het slopen van woningen en het kappen en rooien van bomen en struiken. Maar, nee hoor! Niks geen kritische noten. Het blijven Kampioenen van het Laaghangende Fruit!  Het is kennelijk in Sneek not done bestuurders en ondernemers bij het polderen van hun planvoornemens te storen. De Gemeente Sùd-West Fryslân en woningbouwcorporatie Accolade zijn wel kraak helder. Ze kiezen partij! Tegelijkertijd vergeten ze (voor het gemak?) dat op korte termijn nog ongeveer honderd statushouders dienen te worden gehuisvest.
Ze zeggen zonder met de ogen te knipperen in hun ontwerp bestemmingsplan het volgende:
De uitbreiding van de supermarkt vindt plaats in aansluiting op de bestaande bebouwingssituatie. Dit heeft tot gevolg dat de vier uit 1968 daterende woningen aan de Zijlroede 13, 14, 15 en 16 vanwege het planvoornemen gesloopt zullen worden.
Het gemeentelijk bosplantsoen vanwege de uitbreiding eveneens zal wijken, waarbij de reeds aanwezige verbinding voor langzaam verkeer (voetgangers, fietsers) tussen de Middelzeelaan en de Zijlroede zal worden opgewaardeerd; het bestaande nutsgebouw van Liander (een transformatorhuis) dat thans op de betrokken gronden aanwezig is, zal in verkleinde vorm opnieuw worden teruggeplaatst op een kleiner perceel grond aan de Middelzeellaan.
Ik ga even vol op het orgel en pleeg nu eens obstructie. Mijn zienswijze lees je hier

Gemeentelijk bosplantsoen

woningen aan de Zijlroede

donderdag 21 april 2016

Philosopher Stones,

Dankzij drie Philosopher Stones, oftewal in geef Snekers drie wossen grindtegels  van Jan Lodewijk Boot,
zonet het Tuinpad van mijn Vader
afgemaakt. Dank JLB !

woensdag 20 april 2016

dinsdag 19 april 2016

Un Ryngmosk en un Lyster

Moarns,  ûût ut rûût…

Un Ryngmosk en un Lyster
Fochte om un kosjen kuch
De mosk ies fiërwei de Boas!
Dot sochtst sò

De Koalmeesjes 
Skraipje foar jerre nesjen
Plokjes meenskehiër byenem
Griës, blond of swat
Ut mekket jem náát ûût
Lak oen myn toske fan de tiëd 

De Metselbiëtjes binne 
Jitte eigenwyzer.
Je beplakke jerre 
Skûlplakjen mei 
Likje stikjes kloai 
Metselje de maitjes ticht
Tot ut oare jiër 
De Joengen jemsèm 
Derut knaigje.
Oenophââldelik
Ut Bestoan temeete
Der sol noait gin Galloar
Twiske komme
Mar go ek!

 Foskjen yn Hylper Wodden troch Anske Smit
#TIML2016 Hindeleoopen, Hylpen

maandag 18 april 2016

Pensionado Water Posse Sneek

Sneek, Groenedijksterzijl. Domp 2 - Kaich
Sloepje weer gereed voor het nieuwe watersportseizoen.
Lid van de
Sneker Pensionado Water Posse.

De Tuinman en de.......


vrijdag 15 april 2016

Messie

Messie, La Pulga 
Wur dwijst ut foar.
Je trapje dy 
Rocht en Troch 
Helendal goar.
Galoaren
Strondkarren 
Ut un Koeëstal 
Fan un Luien Boer,
Meitje dyn greene 
Mattelibben soer.
Kreupele Oasten, 
Stakkers, Stumperje en Stuntelje
Om dy henne.
Sylepoaten mei 
Bryke knibbels
Jin der niks fan kenne.
Meifretters ut un 
Volle byenem stende ruif
Nò dèn!
Der ies toch mar 
Één better as Cruijff?

Hylper Wodden: Anske Smit
#TIML2106 - This Is My Language 2016

Dit gedicht is gemaakt tegen de achtergrond van Messi's 500 ste doelpunt, april 2016